BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20170102T000000 X-CALEND:20171228T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-E26A-4FC4-9007-B1AC9BC26B2A} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2017 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152922Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nMoms - helårsredovisning - EU-handel \nO m ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovi sar momsen en gång per år \n- bedriver EU-handel \nska\n- momsen för r äkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2017 vara bokförd på Skattever kets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in t ill Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms h elårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räke nskapsåret som slutar den 31 oktober 2017.\n \nMoms - helårsredovisning\ , ingen EU-handel - blankett\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning p å högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år \n- inte bedriv er EU-handel \n- lämnar momsdeklaration på papper\nska momsen för räke nskapsår som slutar den \n- 31 maj 2017\n- 30 juni 2017\nvara bokförd p å Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm dit t företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska \n- moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2017 ha kommit in till Skatteverket \,\n- momsen för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \ nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171228 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171227 LAST-MODIFIED:20161218T174006Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D02E488DB957D201000000000000000 0100000009E342EBFD1AD3246BE5A80F7517584E1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - e-tjänst

Du som har så lt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverke t om du använder e-tjänsten.

  \;

Moms - helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en årsomsättning p å högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- bedriver EU-handel

ska

- mom sen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdek laration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktobe r 2017.

 \;

Moms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett

Om ditt f öretag

- har en årsomsättning på hög st 1 miljon kr

- redovisar momsen en gån g per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

- 31 maj 2017

- 30 juni 2017

vara bokförd på Ska tteverkets konto

- en momsdeklaration fö r räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2017 ha kommit in till Skatteverket\,

- momsen för nove mber 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

www.srfkonsult.se

&nbs p\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152922Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket o m du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171221 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171220 LAST-MODIFIED:20161218T173815Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0408E83B957D201000000000000000 010000000DA0E1D1540FABC41B37BAA5AAD8E1D02 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - blankett

Du som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

www .srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152848Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett\nSista dagen att lämna en papper sdeklaration för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:\n- 31 maj 2017\n- 30 juni 2017 \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171216 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171215 LAST-MODIFIED:20161218T173814Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060C53E75B957D201000000000000000 010000000401625F33DAB82478182A8C16D7A1C98 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Inkomstdeklaration - bl ankett

Sista dagen att lämna en papp ersdeklaration för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

- 31 maj 2017

- 30 juni 2017

 \;

< p class=MsoNormal>www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152846Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt \nInbetalning av underskott av slut lig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag fi ck slutskattebesked i september 2017.\n \nDebiterad F- och SA-skatt\nDitt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverket s konto. \n \nOmsättning på högst 40 miljoner kronor\nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för oktober 20 17 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms v arje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2017 v ara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för oktober 20 17 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje m ånad\n- en arbetsgivardeklaration för november 2017 ha kommit in till Sk atteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kronor\nOm ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdra gen skatt för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMo ms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gån g per år \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar elektronisk momsdeklarat ion \nska momsen för räkenskapsår som slutar den\n- 31 januari 2017\n- 28 februari 2017\n- 31 mars 2017\n- 30 april 2017\nvara bokförd på Skatt everkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171213 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171212 LAST-MODIFIED:20161218T173737Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080C9216EB957D201000000000000000 010000000E9C79E84A4295642BCED70C0E234543D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Underskott av slutlig s katt

Inbetalning av underskott av sl utlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag fick slutskattebesked i september 2017.

< o:p> \;

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt f öretags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Omsättning på högst 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om di tt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2017 vara bokförd p å Skatteverkets konto

- en momsdeklarati on för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redov isar moms varje månad

- en arbetsgivarde klaration för november 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kronor< /b>

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

< o:p> \;

Moms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- inte bedriver EU-handel

- lämnar e lektronisk momsdeklaration

ska momsen f ör räkenskapsår som slutar den

- 31 ja nuari 2017

- 28 februari 2017< /p>

- 31 mars 2017

- 30 april 2017

vara bokförd på Skatteverke ts konto

- en momsdeklaration för räken skapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

  \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152817Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna inkomstd eklarationen elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som s lutar:\n- 31 januari 2017\n- 28 februari 2017\n- 31 mars 2017\n- 30 april 2017\n \nPreliminär inkomstdeklaration\nSenast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsår et 2018 för bland annat fysiska personer och enskilda näringsidkare.\n \ nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171202 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171201 LAST-MODIFIED:20161218T173705Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020F4C75CB957D201000000000000000 010000000501474A8DC514742B401C3F640C4627B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Inkomstdeklaration - e- tjänst

Sista dagen att lämna inkoms tdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutar:

- 31 januari 2017

- 28 februari 2017

- 3 1 mars 2017

- 30 april 2017

 \;

Preliminär inkomstdeklaration

Senast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende beskattningsåret 2018 för bland an nat fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 \;

www.srfkonsult.se

&nb sp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152817Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171201 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171130 LAST-MODIFIED:20161218T173613Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000902AEA52B957D201000000000000000 0100000002CCD2CDDC25CAB439FF93A303485E526 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2017-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.< /o:p>

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152741Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket o m du använder e-tjänsten.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska\n- momsen för ok tober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivard eklarationer för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket.\n \nMoms - helårsredovisning - EU-handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättnin g på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för rä kenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konk ursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklarat ion och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2 017. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171128 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171127 LAST-MODIFIED:20161218T173438Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080066A48B957D201000000000000000 010000000F6028105C065DC4D8110345380F9D7B9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - e-tjänst

Du som har så lt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \ ;

Omsä ttning över 40 miljoner kr

Om ditt f öretag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska

- momsen för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklaratione r för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms - helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- b edriver EU-handel

ska

- momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2 017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skattev erket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska h a lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2017.

&nbs p\;

www.srf konsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152709Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171121 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171120 LAST-MODIFIED:20161218T173330Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030997F3BB957D201000000000000000 010000000651FD644108F7D42AE3490C71D285098 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - blankett

Du som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

& nbsp\;

www. srfkonsult.se

 \;

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152701Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt\nInbetalning av underskott av slutl ig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag fic k slutskattebesked i augusti 2017.\n \nDebiterad F- och SA-skatt\nDitt fö retags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets k onto.\n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för juli-september 2017 va ra bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms\ n- momsen för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om dit t företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsd eklaration för juli-september 2017 ha kommit in till Skatteverket gäller företag som har tremånadersmoms\n- en momsdeklaration för september 20 17 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje m ånad\n- en arbetsgivardeklaration för oktober 2017 ha kommit in till Ska tteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en o msättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen s katt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms - h elårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett\nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr\n- redovisar momsen en gång per år \n- inte bedriver EU-handel \n- lämnar momsdeklaration på papper\nsk a momsen för räkenskapsår som slutar den \n- 31 januari 2017 \n- 28 feb ruari 2017 \n- 31 mars 2017 \n- 30 april 2017 \nvara bokförd på Skatteve rkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171114 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171113 LAST-MODIFIED:20161218T173320Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0805F2FB957D201000000000000000 010000000C021FE18984A1646903F6A1E758DD98B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Underskott av slutlig s katt

Inbetalning av underskott av slu tlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du/ditt företag f ick slutskattebesked i augusti 2017.

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt för etags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets ko nto.

 \;

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättni ng på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för juli-september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt f öretag har tremånadersmoms

- momsen fö r september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag re dovisar moms varje månad

- arbetsgivarav gifter och avdragen skatt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverket s konto

- en momsdeklaration för juli-se ptember 2017 ha kommit in till Skatteverket gäller företag som har trem ånadersmoms

- en momsdeklaration för se ptember 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar mom s varje månad

- en arbetsgivardeklaratio n för oktober 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms - he lårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett

Om ditt företag

- har en årsom sättning på högst 1 miljon kr

- redovi sar momsen en gång per år

- inte bedri ver EU-handel

- lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

- 31 januari 2017 < /o:p>

- 28 februari 2017

- 31 mars 2017

- 30 april 2017

vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsåren ov an ha kommit in till Skatteverket.

& nbsp\;

www. srfkonsult.se

 \;

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152632Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nEn eventuell extra skatteinbetalning s ka vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskaps år som slutar:\n- 31 maj 2017\n- 30 juni 2017\n \nRäntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171104 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171103 LAST-MODIFIED:20161218T173250Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0A1171DB957D201000000000000000 010000000703399B8D8780C4EAC89EAC2F12697B8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskot t av slutlig skatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenska psår som slutar:

- 31 maj 2017

- 30 juni 2017

 \;

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152632Z DESCRIPTION:Allmän fastighetstaxering\nFastighetsdeklaration till 2018 år s fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.\n \nInkomstdeklarat ion - blankett\nSista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridisk a personer som har något av följande beskattningsår:\n- 1 februari 2016 - 31 januari 2017\n- 1 mars 2016 - 28 februari 2017\n- 1 april 2016 - 31 mars 2017\n- 1 maj 2015 - 30 april 2017\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171102 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171101 LAST-MODIFIED:20161218T173214Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0312213B957D201000000000000000 010000000C59A49DA4AE8F748949AE26D72A25177 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Allmän fastighetstaxer ing

Fastighetsdeklaration till 2018 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.

 \;

Inkomstdeklaration - blankett

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridisk a personer som har något av följande beskattningsår:

- 1 februari 2016 - 31 januari 2017

- 1 mars 2016 - 28 februari 2017

- 1 april 2016 - 31 mars 2017

- 1 maj 2 015 - 30 april 2017

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152554Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171101 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171031 LAST-MODIFIED:20161218T173206Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040F4E406B957D201000000000000000 010000000A83438FD00D2BF4FB92B86C37F4BC71B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152525Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för september 2017 vara bo kförd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2017 ha kommit in till Skatteverket.\n \nMoms - helårsredovisni ng - EU-handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 m iljon kr \n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\ nmomsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som re dovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat mom sen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2017. \n \nwww.srfkons ult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171027 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171026 LAST-MODIFIED:20161218T173132Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000907048F5B857D201000000000000000 010000000B42296F2583D3345ABB43CDDA9C35875 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Omsättning över 40 mi ljoner kr

Om ditt företag har en oms ättning på över 40 miljoner kr ska

- momsen för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för septembe r 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms - helårsredovisning - EU-handel

Om ditt företag

- har en årsomsä ttning på högst 1 miljon kr

- redovisa r momsen en gång per år

- bedriver EU-h andel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2017 vara bokför d på Skatteverkets konto

- en momsdeklar ation för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Handelsbo lag\, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin mo msdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 a ugusti 2017.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152436Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2 017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsul t.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171026 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171025 LAST-MODIFIED:20161218T173125Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030648FE3B857D201000000000000000 0100000005B9F3BF54B403C498EB3805BE3FD2E4C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - e-tjänst

Du som har så lt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

< p class=MsoNormal> \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152428Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 20 17 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - elektro niska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordning f ör redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till p rivatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2017 till Skatteverket.\n \nwww.srfk onsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171021 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171020 LAST-MODIFIED:20161218T173028Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000205EB7D1B857D201000000000000000 010000000CBF13328F1F4DD4B9B88EEBB54B03742 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Moms - periodisk samman ställning - blankett

Du som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

Moms - elektroniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särskild ordning f ör redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till p rivatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för tredje kvartalet 2017 till Skatteverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T152347Z DESCRIPTION:Debiterad F- och SA-skatt\nDitt företags debiterade F- eller S A-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. \n \nExtra skatteinbeta lning\nEn eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteve rkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutar:\n- 31 juli 2 017\n- 31 augusti 2017\n \nRäntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober. \n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättnin g på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- ar betsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n- en arbet sgivardeklaration för september 2017 ha kommit in till Skatteverket.\n \n Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för septe mber 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171013 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171012 LAST-MODIFIED:20161218T173020Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010E6CDC5B857D201000000000000000 010000000F33CBEC9906D5D4A87D72274DB7D1C95 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Debiterad F- och SA-ska tt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skattever kets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 3 0 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutar:

- 31 juli 2017

- 31 a ugusti 2017

 \;

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.

 \;

Omsättning högst 40 miljoner kr< /p>

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 mi ljoner kr ska

- momsen för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varj e månad

- arbetsgivaravgifter och avdrag en skatt för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

- en arbetsgivardeklaration för september 2017 ha kommit in till Skatteverket.

&nbs p\;

Oms ättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgif ter och avdragen skatt för september 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151922Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20171003 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20171002 LAST-MODIFIED:20161218T172920Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0E5001EB857D201000000000000000 0100000006D54F50B031FBE4F8C684F181C2F0E9B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2017-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket.< /o:p>

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151842Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för augusti 2017 vara bok förd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för a ugusti 2017 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms - helårsredovisning - EU-handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 mil jon kr\n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha k ommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovi sar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170927 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170926 LAST-MODIFIED:20161216T160811Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005015570FB857D201000000000000000 01000000064AE1F776DFB92408482675A737B7075 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Oms ättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- momsen för au gusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2017 ha kommit i n till Skatteverket.

 \;< /p>

Moms - helår sredovisning - EU-handel

Om ditt fö retag

- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

- redovisar momsen en gång per år

- bedriver EU-handel

ska

- momsen för r äkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017 vara bokförd på Skatteverket s konto

- en momsdeklaration för räkens kapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Handelsbolag\, konkursbon m .fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2017.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151825Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för augusti 2017 till Skatteverket o m du använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170926 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170925 LAST-MODIFIED:20161216T160756Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E05A5D01B857D201000000000000000 0100000008F16BA626664EC40A94B145C36FA68B2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 20 17 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

&nb sp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151759Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för augusti 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170921 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170920 LAST-MODIFIED:20161216T160710Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D02FF3F6B757D201000000000000000 0100000005DDA9E5BF9D3F3438CEDE4489B430580 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andr a EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 201 7 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151752Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt \nInbetalning av underskott av slut lig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag fick slutskattebesked i juni 2017.\n \nDebiterad F- och SA-skatt\nDitt företag s debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.\ n \nOmsättning högst 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska\n- momsen för juli 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbets givaravgifter och avdragen skatt för augusti 2017 vara bokförd på Skatt everkets konto\n- en momsdeklaration för juli 2017 ha kommit in till Skat teverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n- en arbetsgivardek laration för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket.\n \nOmsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsättning på över 40 mi ljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2017 var a bokförd på Skatteverkets konto. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170913 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170912 LAST-MODIFIED:20161216T160703Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000D806E8B757D201000000000000000 0100000006C8E04BEA442EF4CA025D211CF58311B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Und erskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag fick slutskattebesked i juni 2017.

 \;

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Sk atteverkets konto.

 \;

Omsättning hög st 40 miljoner kr

Om ditt företag ha r en omsättning på högst 40 miljoner kr ska

- momsen för juli 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto om dit t företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för juli 2017 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

- en arbetsgivardeklara tion för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2017 vara bokf örd på Skatteverkets konto.

  \;

www.srfk onsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151650Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nEn eventuell extra skatteinbetalning s ka vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr och har ett företag med räkenskaps år som slutar: \n- 31 januari 2017\n- 28 februari 2017\n- 31 mars 2017\n- 30 april 2017\n \nRäntan börjar räknas fr.o.m. den 5 september. \n \nw ww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170905 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170904 LAST-MODIFIED:20161216T160620Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040E781CDB757D201000000000000000 0100000006210813070D3CC48833689E95247F487 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Ext ra skatteinbetalning

En eventuell ext ra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räkn ar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr och har ett f öretag med räkenskapsår som slutar:

- 31 januari 2017

- 28 februari 2017< /o:p>

- 31 mars 2017

- 30 april 2017

 \;

< p class=MsoNormal>Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 september.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151649Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2017-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170901 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170831 LAST-MODIFIED:20161216T160620Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000209080C3B757D201000000000000000 010000000AF194356B08DE0428E6C87DB71D679D1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

År sredovisning

Årsredovisning samt eve ntuell revisionsberättelse för bokslut 2017-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151610Z DESCRIPTION:Omsättning över 40 miljoner kr\nOm ditt företag har en omsä ttning på över 40 miljoner kr ska \n- momsen för juli 2017 vara bokfö rd på Skatteverkets konto\n- moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2017 ha kommit in till Skatteverket. \n \nMoms - helårsredovisning - EU- handel \nOm ditt företag\n- har en årsomsättning på högst 1 miljon kr \n- redovisar momsen en gång per år\n- bedriver EU-handel\nska\n- momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2017 vara bokförd på Skatt everkets konto\n- en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.\n \nHandelsbolag\, konkursbon m.fl. som redovisar mo ms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för r äkenskapsåret som slutar den 30 juni 2017. \n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170829 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170828 LAST-MODIFIED:20161216T160549Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000705317ABB757D201000000000000000 0100000001F0C202942F5164B8EF45538F1E47F79 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Oms ättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska 

- momsen för ju li 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2017 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Moms - helårsredov isning - EU-handel

Om ditt företag< o:p>

- har en årsomsättning på högst 1 mil jon kr

- redovisar momsen en gång per å r

- bedriver EU-handel

ska

- momsen för räkensk apsåret som slutar den 30 juni 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto

- en momsdeklaration för räkenskapsår et ovan ha kommit in till Skatteverket.

< o:p> \;

Handelsbolag\, konkursbon m.fl. so m redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2017.

 \;

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151534Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för juli 2017 till Skatteverket om d u använder e-tjänsten.\n \nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170826 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170825 LAST-MODIFIED:20161216T160541Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003010E29FB757D201000000000000000 010000000673A46E3EBA0DF409A38EC85B02877AE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Mom s - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i and ra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

www.srfkonsult.se

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20161216T151517Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2017 t ill Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - elektronisk a tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till priva tpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och bet alat momsen för första kvartalet 2017 till Skatteverket.\n \nwww.srfkons ult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20170421 DTSTAMP:20161219T065757Z DTSTART;VALUE=DATE:20170420 LAST-MODIFIED:20161216T155502Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0F2C573B757D201000000000000000 010000000F8DA117A8DE4F4479387B1396BA7224B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n90\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\nMicrosoft InternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n